Psali o nás | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

PSALI O NÁS

Technický ředitel MTH Praha Ing. Josef Němec:

"Možno říci, že právě díky spolupráci s TSS dnes MTH Praha dále existuje, dále se rozvíjí a je obecně uznávanou firmou nejen v ČR."

Jednatel společnosti VHC TRADE Václav Husák:

"Firma Plasser&Theurer čerpala své zkušenosti při nasazení strojů k dalšímu vývoji techniky a inovace strojů této firmy je úzce spjata s jejich praktickým použitím a vychází ze zkušeností uživatelů – provozovatelů strojů."

Generální ředitel železničního stavitelství Praha Ing. Jindřich Topol:

"Železniční stavitelství Praha, a.s. využívá od TSS traťové stroje jako jsou pojízdné svařovny kolejnic, automatické strojní podbíječky, kladecí stroj SUM 1000, strojní čističky, ...velmi důležitou oblastí je činnost opravárenství TSS, kterou naše společnost využívá pro provádění oprav našich traťových strojů. Zde lze kladně hodnotit vysokou odbornost pracovníků v opravárenství."

Ředitel o.z. 33 Orlová TCHAS Ostrava Ing. Jan Mikeska:

"Z významných akcí, na kterých se firma TSS (středisko Hulín) podílela jako poddodavatel lze zmínit např. stavbu II. železničního koridoru v úseku Mor. Písek – Bzenec – odtěžení štěrkového lože a úpravu GPK, stavbu II. koridoru Ostrava – Petrovice - odtěžení štěrkového lože a úpravu GPK, výměna pražců strojem SUM 1000 CS. Na všech těchto stavbách a na mnoha dalších se TSS představila jako spolehlivý dodavatel mechanizačních prostředků...Firma TCHAS oceňuje u TSS především spolehlivost a operativnost v nasazení potřebných traťových mechanismů, vstřícnost s jakou reagují příslušní pracovníci na požadavky stavby při zachování kvalitativních a výkonnostních parametrů a zajištění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, která je nedílnou součástí prováděných prací."

Stavbyvedoucí firem Skanska ŽS, Chládek a Tintěra Litoměřice a Edikt Č.

Budějovice hodnotí vlastní provádění stavebních prací TSS na velmi dobré úrovni (výsledky ankety prováděné TSS).

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více