Současnost | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

SOUČASNOST

Traťová strojní společnost, a.s. působí více než 55 let v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce železničních tratí, podílí se jejich na opravách a údržbě; činnost firmy je zaměřená především na železniční svršek. TSS je významným dodavatelem strojních technologií a technologických přeprav při uvedených činnostech a je rovněž opravárenskou základnou jak vlastního strojního a vozového vybavení, tak provádí tyto činnosti i pro cizí subjekty.

Vznik akciové společnosti, dceřiné společnosti Českých drah je datován k 1.1.2005, kdy vznikla vkladem specializované organizační jednotky Traťové strojní stanice Pardubice. V roce 2006 vstoupil do společnosti, při zachování majoritního podílu ČD, strategický partner, společnost OHL ŽS, a.s.

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednočlenná dozorčí rada a představenstvo.

Organizační uspořádání TSS, a.s.

Organizační uspořádání Traťové strojní společnosti, a.s. je tvořeno generálním ředitelstvím se sídlem v Hradci Králové, čtyřmi obchodními zastoupeními ve Starém Plzenci, Lovosicích, Hradci Králové a Hulíně a výrobními segmenty tvořenými středisky:

  • strojní a opravárenské středisko Starý Plzenec

  • strojní středisko Lovosice

  • strojní a opravárenské středisko Hradec Králové

  • strojní a opravárenské středisko a středisko technologických přeprav Hulín

V průběhu roku 2007 byl doplňován stávající systém kvality ISO 9001:2000 a počátkem roku 2008 proběhla u TSS úspěšná certifikace systému kvality koncipována jako integrovaný systém kvality podle norem EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 (ekologie) a OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce) pro oblast činnosti: „Práce na železničním svršku, provoz, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel.

Ke konci roku 2009 měla společnost 544 zaměstnanců.

Největšími zákazníky jsou již dlouhodobě všechny stavební firmy, které působí na českém železničním stavebním trhu.

Traťová strojní společnost, a.s. má vrcholové postavení v daném segmentu činnosti, které vychází z dlouholeté znalosti prostředí železnice, vysoké kvalifikace personálu, zejména strojníků traťových strojů a také zkušeností s realizací technické inovace speciální traťové mechanizace.

Traťová strojní společnost, a.s. stabilně nabízí všem svým zákazníkům co nejkvalitnější technologii, zabezpečení provozního servisu a spolehlivost traťových strojů. Pro komplexnost a zkrácení pracovního cyklu lze s výhodou hodné použít sestavy technologických linek ve složení ASP, dynamický stabilizátor a štěrkový pluh. V oboru opravárenství vzhledem k dlouholeté praxi a zkušenostem nabízí vysoce kvalifikované provádění oprav traťových strojů a vozů spolu s autorizovaným dovybavení moderním měřícím zařízením a v neposlední řadě i přestavby stávajících nebo vyřazených strojů vybraných řad a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro ostatní zákazníky.

Působení Traťové strojní společnosti, a.s. jako akciové společnosti, lze po jejím vzniku hodnotit jako úspěšné. Firma překonala počáteční problémy, etablovala se na trhu, dosáhla poměrně dobrých hospodářských výsledků a prošla plánovanou organizační změnou.

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více