Historie | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Historie TSS se začíná psát datem 1.října 1952. Vznikly traťové strojní stanice v Plzni, Prackovicích nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Bratislavě a Košicích.

Hlavním důvodem zřizování traťových strojních stanic bylo soustředění kapacit pro stavebně udržovací práce většího rozsahu a jejich odborné vedení, od kterého se mimo jiné očekávalo a požadovalo i zdokonalování technologie prací, snižování podílu ruční práce využíváním mechanizace s cílem zvládnout odpovídající objem prací v souvislosti se zvyšujícím se opotřebením tratí v důsledku postupného nárůstu provozního zatížení. Vybavení mechanizací bylo však v začátcích existence traťových strojních stanic velmi omezené.

Pro stavební vlaky byla k dispozici jako základní vybavení jen tak zvaná drobná mechanizace, kterou představovaly ruční motorové a elektrické zatáčečky, pily na kolejnice, hřebenové zvedáky a bez nadsázky lze říci, že k základnímu vybavení patřily vidle na štěrk, podbiják, dřevěný sochor a klíč na vrtule a svěrkové šrouby. Velmi významnou změnu v technologii výměny kolejových polí při obnovách přineslo používání lehkých kozlíkových jeřábů typu Vošahlík. Čištění štěrkového lože, jeho úprava a úprava geometrické polohy koleje zůstávaly až do začátku 60-tých let na stejné technologické úrovni. Počátkem 60-tých let bylo rozhodnuto o vybavení stavební udržovací služby sovětskou mechanizací.

Nejvýraznějšími představiteli se staly čistička kolejového lože typu Dragavcev a kladecí kolejový jeřáb UK 25.K historii traťových strojních stanic patří i spolupráce s výrobci mechanizace, která se uskutečňovala stanovováním parametrů ve fázi vývoje a u převážné většiny mechanizmů ověřováním prototypů. K nejvýznamnějším strojům a mechanizmům patřily strojní podbíječky, celá vývojová řada čističek štěrkového lože až po SČ 600 a univerzální SČU 800/RU spolu se soupravou mechanizovaných vozů pro přísun štěrkopísku a odsun vytěženého materiálu, souprava pro vyvážení dlouhých kolejových pásů, motorový univerzální vozík se všemi modifikacemi, odvozené stroje od motorového vozu Delta a podobně.Koncem 60-tých let byl zahájen dovoz prvních automatických strojních podbíječek. Jejich využití znamenalo doslova revoluční změnu v úpravě geometrické polohy koleje. V následujících dvou desetiletích se obchodně prosadila u ČSD firma Plasser a Theuer a kromě podbíječek byly dovezeny i štěrkové pluhy a zhutňovače. Pro obnovu kolejí a pro střední opravy bylo tak možno sestavit plně mechanizované linky. Od firmy Plasser a Theuer byl dovezen i obnovovací stroj SUM 1000 CS, pokládaný za vrchol traťové techniky. Představuje novou technologii výměny kolejového roštu a je důkazem, že technický rozvoj a vývoj stále pokračuje.

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více