Základní činnosti | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PROVOZU DRÁŽNÍ DOPRAVY

Provozování drážní dopravy, technologických přeprav a pronájem speciálních vozů je jednou z dalších oblastí služeb, kterou TSS nabízí.

TSS vlastní licenci k provozování drážní dopravy a osvědčení dopravce. TSS realizuje technologické přepravy s využitím vlastních speciálních vozů (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů jako je štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, vytěžený materiál kolejového lože, vozy plošinové, vozy s válečkovou dráhou a podvozky pro přepravu kolejových polí) v rámci stavebních akcí.

K těmto speciálním vozům má TSS k dispozici rovněž trakční prostředky, převážně dieselové lokomotivy. Konkrétní realizace přeprav závisí na navržené technologii prací a je možné ji provádět jak při investičních akcích, tak i v rámci opravných a udržovacích prací na železničních tratích. Výhodou této nabídky pro zákazníka je komplexnost služby, kterou TSS zajišťuje odborným personálem.

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více