Základní činnosti | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PROVOZU DRÁŽNÍ DOPRAVY

Provozování drážní dopravy, technologických přeprav a pronájem speciálních vozů je jednou z dalších oblastí služeb, kterou TSS nabízí.

TSS vlastní licenci k provozování drážní dopravy a osvědčení dopravce. TSS realizuje technologické přepravy s využitím vlastních speciálních vozů (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů jako je štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, vytěžený materiál kolejového lože, vozy plošinové, vozy s válečkovou dráhou a podvozky pro přepravu kolejových polí) v rámci stavebních akcí.

K těmto speciálním vozům má TSS k dispozici rovněž trakční prostředky, převážně dieselové lokomotivy. Konkrétní realizace přeprav závisí na navržené technologii prací a je možné ji provádět jak při investičních akcích, tak i v rámci opravných a udržovacích prací na železničních tratích. Výhodou této nabídky pro zákazníka je komplexnost služby, kterou TSS zajišťuje odborným personálem.

čeština

aktuality

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více