Základní činnosti | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V OBLASTI OPRAVÁRENSTVÍ

  • provádění běžných a servisních oprav a rekonstrukcí traťových strojů, vozů a speciálních vozidel
  • přestavby a modernizace traťových strojů (UK, MPV, DGKu)
  • autorizovaný servis drobné mechanizace firmy ROBEL: záruční a pozáruční opravy, prodej náhradních dílů

Traťová strojní společnost, a.s. provádí opravy traťových strojů, revize vozů, technický servis pro stroje a vozy.

Výrobní prostory, kde jsou tyto činnosti prováděny mají odpovídající vybavení, certifikace a kvalifikovaný personál s dlouholetou praxí. V těchto provozech je možno provádět opravy většiny traťových strojů pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

Rekonstrukce a modernizace stávajících strojů se provádí s využitím dlouholeté praxe a zkušeností. S tím souvisí i jejich dovybavení moderním měřícím zařízením a v neposlední řadě i přestavby stávajících nebo vyřazených strojů vybraných řad.

Obdobná situace je i v oblasti revizí speciálních železničních vozů, kde je TSS, a.s. certifikována pro provádění stanovených prohlídek a revizí těchto vozů.

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více