Aktuality v TSS | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

AKTUALITY

TSS v Münsteru

Letošního 25. ročníku IAF - Mezinárodní výstavy železniční techniky v německém Münsteru (Westfalsko), který proběhl ve dnech 21.-23.4.2009, se zúčastnila i Traťová strojní společnost, a.s. (dceřiná společnost ČD).

V expozici firmy Plasser&Theurer, rakouského výrobce a dodavatele železniční stavební techniky vystavovala, za značného zájmu návštěvníků, dynamický stabilizátor DGS 62N CZ, jediný toho druhu v ČR. Stroj slouží pro zhutnění a stabilizaci štěrkového lože po pracích na železničním svršku. Dynamická stabilizace slouží k urychlení průběhu konsolidace koleje po úpravě jejího směrového a výškového uspořádání. Stroj spolu se štěrkovým pluhem SSP 2005 SW získala TSS v roce 2008. Pro letošní rok má TSS smluvně zajištěnu dodávku vysokovýkonné automatické podbíječky 09-3X a dalšího pluhu SSP 2005 SW.

Na veletrhu byl uzavřen s firmou Plasser&Theurer kontrakt na dodávku, v pořadí třetího štěrkového pluhu SSP 2005 SW, který bude Traťové strojní společnosti dodán v roce 2010.

Za TSS ing. Bohumír Mottl.


Napsáno 21.12.2009
» seznam aktualit

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více