Aktuality v TSS | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

AKTUALITY

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

   Operační program doprava (OPD), za jehož implementaci je odpovědné Ministerstvo dopravy ČR, obsahuje 7 prioritních os. Jedna z hlavních prioritních os OPD - Modarnizace železniční sítě TEN-T je zaměřena na výstavbu a modernizaci sítě TEN-T a sítí navazujících.


   Traťová strojní společnost, a.s. (TSS) pomáhá zkvalitňovat dopravní infrastrukturu, jelikož hlavním předmětem podnikání  TSS je údržba železného svršku na kolejích Českých drah. Z hlediska zvyšování bezpečnosti dopravy, zajištění konkurenceschopnosti na trhu práce a v neposlední řadě zlepšení dostupnosti a kvality dopravní cesty, bylo nutné z dlouhodobého hlediska začít investovat do inteligentních dopravních systémů.


   TSS podala v roce 2010 projektovou žádost na vybavení vozidel systémem GSM-R v rámci 1.kola výzvy - oblast podpory 1.2 Interoperabilita v železniční dopravě, prioritní osy Modernizace železniční sítě TEN-T.


   V současné době se tento dotační projekt realizuje. Na projekt zástavby bylo určeno 13 typových řad SHV a do 31.8.2014 bude celkem osazeno 32 kusů radiostanic, které budou umožňovat hlasové spojení v systému GSM-R dle EIRENE, spojení v systému TRS 450 MHz duplex, simplexní spojení v pásmu 150 MHz pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.
 


Napsáno 25.3.2014
» seznam aktualit

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více