Aktuality v TSS | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

AKTUALITY

Údržbu železničních tratí na Slovensku bude provádět česká firma Traťová strojní společnost, a.s.

Dne 10.4.2013 byla ve Vestníku č. 70/2013 vyhlášena veřejná soutěž na „Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom“.

Traťová strojní společnost, a.s. prošla úspěšně kvalifikační částí soutěže a postoupila do elektronické aukce.

Dne 28.6.2013 Traťová strojní společnost, a.s. zvítězila v elektronické aukci na údržbu železničních tratí pro Železnice Slovenskej republiky na období 2013-2015 a to ve čtyřech obvodech: Oblastné riaditeľstvo  Zvolen, Oblastné riaditeľstvo  Trnava, Oblastné riaditeľstvo  Košice a Oblastné riaditeľstvo  Žilina. Hodnota kontraktů představuje 9.520.444,- €. ŽSR  předpokládaly, že částka bude dosahovat až k 10 mil. €. Předmětem plnění získané zakázky jsou především tyto výkony:

 • Výšková a smerová úprava kolejí
 • Výšková a smerová úprava výhybiek
 • Prečistenie štrkového lôžka koľají
 • Konečná úprava štrkového lôžka koľají do predpísaného profilu
 • Dynamická stabilizácia štrkového koľaje (dynamický stabilizátor)
 • Strojné hutnenie podkladných vrstev štrkového lôžka a živičného povrchu komunikácie (priecestia, nástupištia, man. plochy apod.)

Již v minulosti se Traťová strojní společnost, a.s. podílela na modernizaci slovenských železničních koridorů za několik stovek miliónů korun. Jednalo se zejména o tyto modernizace železničních tratí:

 • Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
 • Nové Mesto nad Váhom – Trnava
 • Nové Mesto nad Váhom – Trenčianské Bohuslavice
 • Nové Mesto nad Váhom – Púchov
 • Žilina – Krásno nad Kysucou
 • Bratislava – Trnava
 • Trenčianská Teplá - Beluša

Napsáno 24.7.2013
» seznam aktualit

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více