TSS a.s. - Úvodní strana

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: info@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

TSS představuje zmodernizovaný motorový univerzální vozík MUV 69

Větší možnosti využití, více komfortu, více spolehlivosti a nižší náklady na provoz -  takto lze stručně představit zcela zmodernizovaný motorový univerzální vozík MUV 69.8  Traťové strojní společnosti, a.s.
Modernizaci MUV 69.2, který posloužil jako základ, bylo vytvořit technologicky moderní stroj, při jehož realizaci byly využity dosavadní zkušenosti, která firma posbírala při provádění celkových oprav těchto strojů a jejich praktickém využití. Cílem bylo dát budoucím uživatelům možnost využití těchto vozidel ve více oblastech se snadno proveditelnou variabilitou pracovních nástrojů.Zásadní rozdíl oproti původním variantám MUV, je zcela nový druh pohonu, který by zvolen hydrostatický. Prakticky to znamená, že na každé nápravové převodovce je osazen přes zubovou spojku hydromotor. Hydromotory lze díky zubové spojce v případě nutnosti odpojit a umožnit tak volné tažení stroje.  Stroj má dva pojezdové režimy a to pracovní (pro rychlost v rozmezí 0-10 km/h) a pojezdový (0-60 km/h). Pracovní pojezd umožňuje takzvaný plíživý pojezd a citlivé ovládání stroje a přídavných zařízení. Celý systém je řízen počítačem, jenž pracuje s údaji dieselového motoru Deutz TCT 2012 s výkonem 96 kW, rovněž hydraulickou a vzduchovou soustavou stroje, což umožňuje sledovat veškeré potřebné údaje k provozu stroje. Hydrostatický pohon je využit také k brzdění stroje. Toto řešení umožňuje zastavit stroj během krátké doby plynule a bez použití klasické brzdové soustavy. I přes tuto výhodu je MUV 69.8 osazena zesílenými vzduchovými kotouči a novými brzdovými válci.
 
MUV 69.8 má zcela novou kabinu a to nejen s novým vzhledem, ale i vyšším komfortem pro posádku. Kabina je vyráběna novou technologií pomocí ohraňovacích lisů a vařena na masivní základnu s uzavřených ocelových profilů. Kabina má novou zvuko-tepelnou izolaci a dvě do kříže umístěná řídící stanoviště. Kabina již v základním provedení pojme 6 osob a je možno ji dále doplnit dalšími 2 sedadly. I při tomto počtu je komfort pro přepravované osoby zcela dostačující.


 
Řídící pulty jsou přehledně osazeny přístroji, v kabině jsou čtyři hlavní otočné odpružené sedačky, které je možné seřídit ve svislé i vodorovné ose a odpružení přizpůsobit váze přepravované osoby. Vytápění kabiny a vyhřívání jak předních, tak i zadních skel umožňují dvě nezávislá teplovodní topení a jedno horkovzdušné topení.

MUV 69.8 lze používat v mnoha pracovních variantách.
1.    Pro přepravu osob, materiálu a nářadí.
2.    Pro tažení přívěsného vozíku.
3.    Práce s hydraulickou rukou, zvedání břemen, nakládání sypkého a pevného materiálu,
práce v montážním koši, osazení cepovým sekacím zařízením, smetákem, ořezem křovin a podobně.
4.     Kropící nástavba.
5.    Sněhový pluh.
6.    Sněhová fréza.Závěrem je dlužno ještě podotknout, že veškeré výše uvedené nástavby jsou řešeny tak, aby je bylo možno snadno měnit a využívat tak MUV podle potřeb provozovatele při různých sezonních pracích. Velice příznivá je i spotřeba PHM, kterou lze kontrolovat jak okamžitě, na ovládacím pultu stroje tak i z dlouhodobého hlediska a to zabudovaným měřením přímo v záznamové jednotce Mesit.
Traťová strojní společnost, a.s. jako výrobce stroje, vyrábí naprostou většinu komponentů ve svých provozech, což přímo navazuje na již dříve vyráběné náhradní díly a komponenty pro staré typy MUV 69.2. Díky těmto zkušenostem bylo možno zachovat užitné vlastnosti ,,Muvek“ a vylepšit je novými technologiemi, moderní technikou, komfortem a rozsahem využití.

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více